Thứ sáu,19/07/2024
Chào mừng Quý vị và các bạn đến trang web trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn ---//---//--- Chúc Quý vị và các bạn một ngày vui vẻ!

Nhiệm Vụ Năm Học 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem:180

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2019.

 

ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

PHẦN THỨ NHẤT

           KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

                          – Những kết quả đạt được – nguyên nhân.

– Những thiếu sót, tồn tại.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019- 2020

A- TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC.

          I-       Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên.

II-      Tình hình học sinh.

III-     Tình hình cơ sở vật chất.

IV-    Đánh giá tình hình nhà trường đầu năm học 2019-2020.

B- NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC:

          I- Phương hướng phấn đấu chung: Những chuyển biến, những kết quả cần đạt được; những danh hiệu thi đua cần phấn đấu.

II- Các yêu cầu, các chỉ tiêu cụ thể:

1- Chỉ tiêu phát triển số lượng.

2- Chỉ tiêu đảm bảo chất lượng: Giáo dục đạo đức; dạy học các bộ môn văn hóa; các mặt giáo dục khác.

C- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH.

          I- Hoạt động dạy học trên lớp và ngoài giờ lên lớp.

II- Xây dựng đội ngũ.

III- Xây dựng môi trường giáo dục.

IV- Xây dựng các điều kiện vật chất-kỹ thuật.

V- Công tác kiểm tra.

VI- Cải tiến công tác quản lý

VII- Các hoạt động khác

 

 

D- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC:

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 44/NQ-CP  ngày 9/6/2014 của Chính phủ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

1- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CB-GV-NV và học sinh; Thực hiện “ 3 công khai”, cải cách hành chính; Nghiêm túc thực hiện các quy định của luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh, giáo dục kĩ năng sống; Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá; Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên; Đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý.

2-  Nâng cao tỉ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong  dạy học  và  quản lý giáo dục. Tích cực và nâng cao hiệu quả ntrong công tác truyền thông.

3- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo.

4- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình- nhà trường- xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

Với tư tưởng chỉ đạo năm học 2019-2020, trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tập trung thực hiện kế hoạch năm học như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

          I/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC – NGUYÊN NHÂN:

1.1. Chất lượng giáo viên và học sinh

Năm học 2018-2019, nhà trường đạt được một số thành tích sau:

– Đạo đức học sinh: Qua sự kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục, tình hình đạo đức học sinh có những chuyển biến tích cực – không có học sinh cá biệt, vi phạm đạo đức;

– Chất lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp học và lên lớp thẳng đạt 99,56%, học sinh đạt về phẩm chất và năng lực 100%; HS năng khiếu đạt cao về số lượng, tốt về chất lượng.

– Đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu năm học đề ra; Thực hiện tốt khẩu hiệu “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế nhà nước, của ngành và quy định của cơ quan.

Kết quả cụ thể như sau:

* Giáo viên:

– 32/32 CB, GV, NV đạt lao động tiên tiến – tỉ lệ 100% , trong đó 2/32 đạt lao động tiên tiến xuất sắc –  tỉ lệ 6,25 % .

* Học sinh:

Kết quả chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019

a/  Chất lượng giáo dục của học sinh :

Tổng số học sinh: 685

– Năng lực:    682/685- Tỉ lệ: 99,56  – Phẩm chất:  685/685- Tỉ lệ: 100%

– HS lên lớp thẳng: 682/685 – Tỉ lệ: 99,56%

– HS hoàn thành chương trình tiểu học : 130/130 – Tỉ lệ : 100%

b/ Chất lượng phong trào:

– Kết quả tham gia phong trào và học sinh năng khiếu các cấp đạt: Năm học 2018- 2019: Có 12 HS đạt giải các cấp. Trong đó:cấp Tỉnh: 1 ; cấp thành phố: 11.

1.2. Xây dựng cơ sở vật chất:

Trang bị bảng lớp các phòng học, sửa chữa bàn ghế phòng học, phòng máy vi tính từ nguồn kinh phí ngân sách. Mua sắm, sửa chữa hệ thống nước uống, điện quạt đồ dùng phục vụ công tác dạy 2 buổi/ ngày và bán trú , … kinh phí từ nguồn quỹ trích chi cơ sở vật chất của hoạt động bán trú, 2 buổi/ngày

Thiết bị dạy học trang bị đầy đủ. Có bổ sung một số tranh ảnh, thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy.

Trong năm học, nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt “3 đủ” – đảm bảo cho 100% học sinh có đủ sách vở, quần áo, dụng cụ học tập khi đến lớp. Phối hợp với hội phụ huynh đã hỗ trợ 3 đợt cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 2 học sinh đau ốm đột xuất. Đạt những kết quả trên là do nhà trường đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, mọi việc đều được bàn bạc, thảo luận thống nhất trong tập thể, sau đó căn cứ quy chế để các thành viên thực hiện nhiệm vụ.

– Xây dựng tốt kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

– Công tác tham mưu, công tác phối hợp tốt đã huy động được mọi nguồn lực của xã hội đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

– Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng.

* Kết quả : 

Năm học 2018- 2019, trường được đánh giá Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 ( theo chu kỳ 5 năm ).

Nhà trường được chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen. Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

II- NHỮNG THIẾU SÓT, TỒN TẠI

          * Tồn tại:

-Một vài giáo viên lớn tuổi sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

          A- TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC:

          I- TÌNH HÌNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:

– Tổng số CB-GV-NV: 32, trong đó: có 01 nhân viên bảo vệ hợp đồng – Nữ: 27

Chia ra:       BGH:          02,     Nữ:    02

CBNV:       05,     Nữ:    03

Giáo viên:   26,     Nữ:    23

Tổng số Đảng viên:        18,     Nữ:    16

Trình độ của cán bộ, giáo viên (Trừ 01 bảo vệ)

Tổng số:                         31

Chia ra:       Đại học:      27,     Tỉ lệ:  87,1%

Cao đẳng:    01,    Tỉ lệ:  3,2%

Trung cấp:  03,     Tỉ lệ:  9,7%

II – TÌNH HÌNH HỌC SINH:

          1- Số liệu học sinh:

– Tổng số lớp:       19 lớp         Tổng số học sinh: 698 – Nữ:   328

 Trong đó:   Lớp 1:         04 –   146   -Nữ: 61 ;

Lớp 2:         04 –   173   -Nữ: 85 ;

Lớp 3:         04 –   133   -Nữ: 61 ;

Lớp 4:         03 –   103   -Nữ: 46  ;

Lớp 5:         04 –   143   -Nữ: 75 ;

2– Đạo đức:  Học sinh chăm, ngoan, con cán bộ nhân viên nhà nước chiếm tỉ lệ cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ít, học sinh cá biệt chưa phát hiện.

3- Tình hình học tập:

          – Năm học 2018- 2019: 100% học sinh đạt về phẩm chất, 99,56% học sinh hoàn thành chương trình lớp học;  mặt bằng chất lượng học sinh tương đối đồng đều, có nhiều thuận lợi, số lượng học sinh hạn chế năng lực tiếp thu giảm.

III- TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT:

          Cơ sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học; Số phòng học đủ chỗ 100% học sinh học 2 buổi/ ngày; các phòng chức năng, phòng làm việc đầy đủ. Cơ sở vật chất đầu năm được tu sửa khang trang, hệ thống vệ sinh đảm bảo phục vụ tốt theo nhu cầu của giáo viên và học sinh .

IV- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC

Cơ sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động Dạy và Học; mặt bằng chất lượng học sinh có nhiều thuận lợi; sự phối hợp 3 môi trường chặt chẽ; đa số cha mẹ quan tâm tới con em; 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày, có nhiều thời gian bồi dưỡng, rèn luyện.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhà trường có những khó khăn nhất định, đó là : một vài giáo viên lớn tuổi, chưa nhạy bén tiếp thu cái mới – đặc biệt là sử dụng công nghệ thông tin, ý chí phấn đấu vươn lên hạn chế, bằng lòng với hiện tại.

Những thuận lợi khó khăn đan xen, tuy nhiên thuận lợi vẫn cơ bản. Vì vậy nhà trường cần khắc phục những điểm yếu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thúc đẩy đội ngũ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình, có như vậy năm học 2019-2020 mới hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học đề ra.

          B- NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC

          I- PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU CHUNG

          1- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tập trung các nhiệm vụ sau:

2 Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Xây dựng, phát huy đạo đức nhà giáo trong tình hình hiện nay, chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, những suy nghĩ, hành động bàng quang của cán bộ, giáo viên trong nhà trường; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong công tác.

3- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của giáo viên để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu giáo dục.

4- Chống bệnh thành tích trong giáo viên, bệnh thành tích trong cha mẹ học sinh. Xây dựng việc dạy thực chất, học thực chất, thành tích thực chất. Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh “ngồi sai lớp”, không để học sinh bỏ học.

5- Tiếp tục xây dựng tốt môi trường giáo dục thông qua cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành trong việc xây dựng và sử dụng tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh cấp tiểu học”. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong CB-GV và học sinh.

6- Giữ vững và phấn đấu đạt chất lượng giáo dục cao hơn năm học 2018- 2019 về chất lượng đại trà, chất lượng phong trào.

7- Thực hiện nghiêm túc thông tư 30/2014/TT- BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT và thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá và xét duyệt khen thưởng học sinh.

II- CÁC YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1- Về công tác phổ cập: Cùng với các trường trong phường làm tốt phổ cập để phường tiếp tục đạt phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 .

2- Về chất lượng giáo dục toàn diện:

a- Chỉ tiêu phát triển số lượng:

          Duy trì 100% số lượng học sinh cho đến cuối năm học (trừ số học sinh chuyển đi) bằng cách quan tâm, hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Giáo viên có trách nhiệm điều tra kỹ từng đối tượng học sinh, nhà trường có phản ứng nhanh khi gia đình học sinh có những bất trắc xảy ra.

Quan tâm các đối tượng học sinh yếu để các em hòa nhập cùng với các bạn cùng lớp, chống hiện tượng nghỉ học vì hạn chế mức độ tiếp thu kiến thức.

b- Chỉ tiêu đảm bảo chất lượng.

          * Học sinh:

– Giáo dục đạo đức: Tăng cường giáo dục đạo đức bằng nhiều hình thức, quán triệt quan điểm “Dạy chữ kết hợp dạy người”, cuối năm học bảo đảm 100% học sinh hoàn thành và đạt về phẩm chất và năng lực.

– Về chất lượng học tập: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học và lên lớp thẳng đạt 99,8% trở lên.

+ Lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100%

– Triển khai tốt hoạt động ngoài giờ lên lớ­p, tăng cường các hoạt động của Hội đồng tự quản, các trò chơi dân gian, hoạt động TDTT, VHVN

– 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt an toàn trường học.

– Các cuộc thi, giao lưu học sinh năng khiếu về các lĩnh vực như giao lưu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú về hình thức và tốt về chất lượng nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học, thi tin học trẻ các cấp đạt kết quả cao, thi viết chữ đẹp, cảnh quan môi trường, cuộc thi khác …. đạt cao về số lượng và chất lượng.

* Cán bộ, Giáo viên, nhân viên:

– Xây dựng tập thể nhà trường có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế, nội quy của cơ quan đã đề ra, đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không có ai vi phạm kỷ luật. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB-GV-NV.

– Có ít nhất 25% giáo viên đạt loại  xuất sắc trở lên, có 75% giáo viên đạt loại Khá theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

– Có 90%  trở lên giáo viên giỏi cấp trường, trong đó giỏi cấp thành phố đạt 61% trở lên. Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia tích cực các hoạt động phong trào các cấp.

– Có ít nhất 96% giáo viên được xếp giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, 0,4% giáo viên được xếp loại khá về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành  kế hoạch. Số CBQL hoàn  thành kế hoạch BDTX:  số lượng: 2-  Đạt yêu cầu: 2, tỉ lệ: 100%

– Tăng cường bằng mọi hình thức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ giảng dạy.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

– 100% CB,GV, CNV hoàn thành nhiệm vụ và đạt LĐTT; có từ 5 chiến sĩ thi đua các cấp trở lên.

– Đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức –  Xếp loại :

Giáo viên : Xuất sắc: 7/28 – tỉ lệ : 25%

Viên chức khác: Tốt: 3/4     –  tỉ lệ : 75%

–  Đề nghị kết nạp ít nhất 1 Đảng viên mới

c- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu mới và chuẩn Quốc gia mức độ II, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

d- Thực hiện tốt các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; và  Phong trào thi đua  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3- Danh hiệu phấn đấu năm học 2019-2020

– Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

– Đạt Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, liên đội xuất sắc.

– Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trên đây là những kết quả cần đạt được của nhà trường trong năm học 2019-2020

C- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH

          I- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP VÀ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP:

          1- Thực hiện kế hoạch dạy học:

          Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hiệu quả hoạt động giáo dục; giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng; giáo dục kĩ năng sống; Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh; Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên; đề cao trách nhiệm, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học; phương pháp kiểm tra đánh giá theo thông tư 30/2014/TT- BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT và thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung.

Thực hiện tốt kế hoạch dạy học và giáo dục đối với trường dạy 2 buổi/ ngày nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh.

2- Thực hiện chương trình sách và thiết bị quy định cho mỗi lớp:

          2.1- Thực hiện chương trình theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tài liệu hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGD&ĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy môn thủ công, kỹ thuật; công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học môn Tiếng Việt, và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS,  giáo dục pháp luật, tích hợp giáo dục đạo đức “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”  . . . ) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo công văn số: 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 878/SGDĐT-GDTH ngày 23/5/2016 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học.

Thực hiện dạy chương trình Tiếng Anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” nghiêm túc và đúng quy định. Thực hiện giảng dạy chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1,2 và triển khai dạy tiếng Anh tăng cường theo hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT.

Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, bảo đảm tính vừa sức.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mỹ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực gọn nhẹ .

Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và tham gia tích cực sinh hoạt chuyên môn giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn.

2.2- Sách: Thực hiện quy định tối thiểu về sách giáo khoa đối với mỗi học sinh.

2.3- Thiết bị dạy học: Thực hiện danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành. Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học và có kế hoạch mua sắm bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học để đảm bảo phục vụ hoạt động dạy và học. Đối với trường TH Trần Quốc Tuấn, đặc thù 100% học sinh học 2 buổi/ ngày, nên nhà trường thực hành vận dụng kiến thức đã học, tổ chức học sinh tự học có sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động bổ trợ kiến thức giúp giáo dục toàn diện học sinh.

II- XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

          1- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý

          – Tiêu chuẩn hóa cán bộ quản lý của nhà trường để có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ quản lý đội ngũ, quản lý nhà trường. Muốn vậy cán bộ quản lý phải hiểu biết và phải học tập, cán bộ quản lý phải phát huy được nội lực và sức mạnh trí tuệ của tập thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

– Làm việc phải có tính kế hoạch.

– Chú trọng tính khả thi và tính hiệu quả.

– Chú trọng công tác kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng; nội dung quan điểm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng nói riêng.

2- Xây dựng đội ngũ nhà giáo:

          Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng và ban giám hiệu trong công tác quản lý; xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường học, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống trong nhà trường.

Tổ chức cho giáo viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

– Cụ thể:

Xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức, phẩm chất tốt.

Kích thích lòng yêu nghề và lòng tự trọng nghề nghiệp.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Tổ chức các Hội thi giáo viên dạy giỏi; Giáo viên chủ nhiệm giỏi; GV viết chữ đẹp

Động viên khen thưởng kịp thời và phát huy tính độc lập tư duy, sáng tạo của cá nhân .

Đây là mục tiêu và giải pháp để xây dựng đội ngũ nhà giáo trong NH 2019-2020

III- XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC.

          Xây dựng môi trường giáo dục theo tiêu chí “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đó là:

– Trường lớp an toàn, sạch đẹp; Vệ sinh môi trường tốt.

– Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; học sinh kính trọng thầy, cô giáo, giúp đỡ bạn bè, nói lời hay làm việc tốt; thầy cô giáo thân thiện với học sinh tạo sự gần gũi, tin tưởng cho các em.

– Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

– Xây dựng tốt 3 môi trường giáo dục, tạo sự gắn kết 3 môi trường để chăm lo tốt cho sự nghiệp giáo dục, tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

IV- XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT-KỸ THUẬT

Đảm bảo đầy đủ phương tiện dạy-học.

Trong năm học 2019-2020, tiếp tục quản lý hệ thống cacmera tại 2 cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường, quản lý việc dạy và học; trang bị đầy đủ thiết bị dạy học 2 phòng tiếng Anh gồm ti vi và hệ thống In ternet để phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh. Tiếp tục mua sắm và sửa chữa  máy vi tính phòng Tin học từ nguồn kinh phí ngân sách. Mua sắm, sửa chữa hệ thống nước uống, điện quạt đồ dùng phục vụ công tác dạy 2 buổi/ ngày và bán trú kinh phí từ nguồn quỹ trích chi cơ sở vật chất của hoạt động bán trú, 2 buổi/ngày

Vận động phụ huynh tự trang bị tivi, laptop phục vụ hoạt động dạy và học ở một số lớp; Thư viện- thiết bị trang bị thêm một số sách và đồ dùng dạy học bảo đảm sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới.

V- CÔNG TÁC KIỂM TRA

Xây dựng chương trình kiểm tra theo mục tiêu giáo dục, theo quy định của các cấp. Hình thức kiểm tra phong phú để thúc đẩy các hoạt động của các phong trào. Qua kiểm tra để xây dựng ý thức, tinh thần trách nhiệm; qua kiểm tra để đánh giá rút kinh nghiệm và phát huy kết quả đạt được nhằm động viên khen thưởng kịp thời, thúc đẩy các hoạt động giảng dạy và giáo dục tốt hơn hay nhắc nhở, điều chỉnh công tác giáo dục hợp lý hơn.

Kiểm tra là công tác quan trọng, vì thế từ công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết, khen thưởng… phải được tổ chức thường xuyên trong suốt năm học.

VI- CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

          Nhà trường tiếp tục cải tiến công tác quản lý bằng cách:

Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống trong nhà trường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế phối hợp; quy chế chi tiêu nội bộ phát huy tốt hình thức tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đơn giản thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, kế hoạch hóa công tác quản lý; chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; trong quản lý luôn luôn thực hiện tốt quy trình quản lý.

VII- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

          Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức này, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Trong năm học 2019-2020 chú trọng giáo dục pháp luật, đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường dưới nhiều hình thức phong phú để nâng cao ý thức cho giáo viên và học sinh. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo các chủ đề, chủ điểm của năm học để làm phong phú các hoạt động trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch năm học 2019-2020, nhà trường đề nghị cán bộ – viên chức tùy theo vị trí, vai trò của mình tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

PGD&ĐT TP QN  (Báo cáo);

– Đảng ủy, UBND P.Trần Hưng Đạo (Báo cáo);

– BGH, các tổ chức đoàn thể nhà trường;                                    Hồ Thị Hồng Tâm

– Lưu VP.     

 

 

 

 

 

2020-07-13T16:47:43+00:00