Thứ sáu,19/07/2024
Chào mừng Quý vị và các bạn đến trang web trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn ---//---//--- Chúc Quý vị và các bạn một ngày vui vẻ!

Nghị Quyết Hội Nghị 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem:191

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số  101/QĐ-TH TQT                                               Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2019

                                     

NGHỊ QUYẾT

 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Năm học 2019 – 2020

 Hội nghị cán bộ, viên chức trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức từ 7giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường trường tiểu học Trần Quốc Tuấn. Tham dự hội nghị có 32 đại biểu là CB,GV,NV nhà trường và đại biểu mời lãnh đạo chủ tịch Hội khuyến học thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, chủ tịch Hội khuyến học, đoàn thanh niên của phường Trần Hưng Đạo. Đại biểu đại diện Hội khuyến học và trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019 , Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 ; thông qua các nội quy, quy chế trong hoạt động cơ quan; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019 và triển khai phong trào thi đua năm học 2019-2020; Báo cáo  kết quả kiểm tra nội bộ 2018-2019; và phương hướng kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020; Báo cáo kết quả thu- chi tài chính năm học 2018-2019; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020.

Sau một buổi làm việc sôi nổi, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị quyết nghị:

Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018- 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 và thông qua các nội quy, các quy chế của cơ quan được ban hành trong năm học 2019-2020. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019 và triển khai phong trào thi đua năm học 2019-2020; Báo cáo  kết quả kiểm tra nội bộ 2018-2019; và phương hướng kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020; Báo cáo kết quả thu- chi tài chính năm học 2018-2019; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020. Hội nghị cũng đánh giá những điểm mạnh, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Bằng các chủ trương, giải pháp và các chỉ tiêu quan trọng, Hội nghị  thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

* Mục tiêu chung của năm học 2019 – 2020:

Trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, giữ vững các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ II, đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3, phát huy trường chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn, thư viện chuẩn và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực xuất sắc.

* Các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể:

1- Về công tác phổ cập: Cùng với các trường trong phường làm tốt phổ cập để phường tiếp tục đạt phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 .

2- Về chất lượng giáo dục toàn diện:

a- Chỉ tiêu phát triển số lượng:

          Duy trì 100% số lượng học sinh cho đến cuối năm học (trừ số học sinh chuyển đi) bằng cách quan tâm, hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo viên có trách nhiệm điều tra kỹ từng đối tượng học sinh, nhà trường có phản ứng nhanh khi gia đình học sinh có những bất trắc xảy ra.

Quan tâm các đối tượng học sinh yếu để các em hòa nhập cùng với các bạn cùng lớp, chống hiện tượng nghỉ học vì hạn chế mức độ tiếp thu kiến thức.

b- Chỉ tiêu đảm bảo chất lượng.

          * Học sinh:

– Giáo dục đạo đức: Tăng cường giáo dục đạo đức bằng nhiều hình thức, quán triệt quan điểm “Dạy chữ kết hợp dạy người”, cuối năm học bảo đảm 100% học sinh hoàn thành và đạt về phẩm chất và năng lực.

– Về chất lượng học tập: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học và lên lớp thẳng đạt 99,8% trở lên.

+ Lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100%

– Triển khai tốt hoạt động ngoài giờ lên lớ­p, tăng cường các hoạt động của Hội đồng tự quản, các trò chơi dân gian, hoạt động TDTT, VHVN

– 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt an toàn trường học.

– Các cuộc thi, giao lưu học sinh năng khiếu về các lĩnh vực như giao lưu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú về hình thức và tốt về chất lượng nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học, thi tin học trẻ các cấp đạt kết quả cao, thi viết chữ đẹp, cảnh quan môi trường, cuộc thi khác …. đạt cao về số lượng và chất lượng.

* Cán bộ, Giáo viên, nhân viên:

– Xây dựng tập thể nhà trường có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế, nội quy của cơ quan đã đề ra, đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không có ai vi phạm kỷ luật. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB-GV-NV.

– Có ít nhất 25% giáo viên đạt loại loại xuất sắc trở lên, có 75% giáo viên đạt loại theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

– Có ít nhất 96% giáo viên được xếp giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, 0,4% giáo viên được xếp loại khá về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành  kế hoạch. Số CBQL hoàn  thành kế hoạch BDTX:  số lượng: 2 HS- Đạt yêu cầu: 2, tỉ lệ: 100%

– Tăng cường bằng mọi hình thức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ giảng dạy.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

– 100% CB,GV, CNV hoàn thành nhiệm vụ và đạt LĐTT; có từ 5 chiến sĩ thi đua các cấp trở lên.

– Đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức –  Xếp loại :

Giáo viên : Xuất sắc: 7/28 – tỉ lệ : 25%

Viên chức khác: Tốt: 3/4     –  tỉ lệ : 75%

–  Đề nghị kết nạp ít nhất 1 Đảng viên mới

c- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu mới và chuẩn Quốc gia mức độ II, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

d- Thực hiện tốt các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; và  Phong trào thi đua  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3- Danh hiệu phấn đấu năm học 2019-2020

– Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3( Chu kỳ 5 năm)

– Đạt Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, liên đội xuất sắc.

– Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường tiểu học Trần Quốc Tuấn năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Hội nghị kêu gọi cán bộ, viên chức và người lao động trong trường phát huy tinh thần trách nhiệm công tác đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, chủ động tích cực phát huy nội lực, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2019- 2020 mà hội nghị đề ra.

Nghị quyết được thông qua Hội nghị hồi 16h45 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2019 với 32/32  CB GV NV có mặt nhất trí tán thành = 100 % và trở thành nghị quyết chính thức của Hội nghị.

Nghị quyết Hội nghị có hiệu lực từ ngày 28/9/2019

                      Chủ trì                                                             THƯ KÝ

 

 

Hồ Thị Hồng Tâm                                        Nguyễn Thị Bình Hà

 

 

2020-07-13T16:48:11+00:00