Tổng Kết Phương Hướng Của Chi Bộ Đại Hội Nhiệm Kì 2020-2022

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 188

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 15                  Nhiệm kỳ 2020-2022                                       Trần Hưng Đạo, ngày 20 tháng 02 năm 2020     BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020 – PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,

Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến Trần Quốc Tuấn 2015 – 2020

thtranquoctuan 12/06/2020 Lượt xem: 234

PHÒNG GD & ĐT TP QUY NHƠN TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN &nb p; Số: 40 /BC-TH TQT      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc &nb p;             Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020 &nb p; BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020) Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm

53/2012/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 158

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, ử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại ở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông