Phong trào Tiếng Anh 2020-2021

thtranquoctuan 24/11/2020 Lượt xem: 212

Tổ chức thực hiện phong trào Tiếng Anh trường TH Trần Quốc Tuấn năm học 2020-2021

Tổng Kết Phương Hướng Của Chi Bộ Đại Hội Nhiệm Kì 2020-2022

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 188

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 15                  Nhiệm kỳ 2020-2022                                       Trần Hưng Đạo, ngày 20 tháng 02 năm 2020     BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020 – PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,

Nhiệm Vụ Năm Học 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 180

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2019   ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020 PHẦN THỨ NHẤT            KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019                           - Những kết

Nghị Quyết Hội Nghị 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 192

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số  101/QĐ-TH TQT                                               Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2019                                       NGHỊ QUYẾT  HỘI

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 167

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên Giao lưu, đối thoại với học inh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội…Nhằm nâng cao công tác truyền về

Tuyên dương 403 học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 166

BĐ) - Sáng 168, tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 403 học inh giỏi, học inh đạt thành tích xuất ắc trong học tập năm học 2013-2014 Dự Lễ tuyên dương có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Vinh Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh