Phong trào Tiếng Anh 2020-2021

thtranquoctuan 24/11/2020 Lượt xem: 212

Tổ chức thực hiện phong trào Tiếng Anh trường TH Trần Quốc Tuấn năm học 2020-2021

Tổng Kết Phương Hướng Của Chi Bộ Đại Hội Nhiệm Kì 2020-2022

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 188

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 15                  Nhiệm kỳ 2020-2022                                       Trần Hưng Đạo, ngày 20 tháng 02 năm 2020     BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020 – PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,

Nhiệm Vụ Năm Học 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 180

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2019   ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020 PHẦN THỨ NHẤT            KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019                           - Những kết

Nghị Quyết Hội Nghị 2019-2020

thtranquoctuan 13/07/2020 Lượt xem: 192

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số  101/QĐ-TH TQT                                               Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2019                                       NGHỊ QUYẾT  HỘI

Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến Trần Quốc Tuấn 2015 – 2020

thtranquoctuan 12/06/2020 Lượt xem: 234

PHÒNG GD & ĐT TP QUY NHƠN TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN &nb p; Số: 40 /BC-TH TQT      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc &nb p;             Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020 &nb p; BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020) Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm

Tư vấn tâm lý học đường: Không để ‘bình mới rượu cũ’

Quản Trị 04/01/2018 Lượt xem: 165

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư 31 về công tác tư vấn tâm lý cho học inh phổ thông Nhưng việc thiếu vắng chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản mà thay vào đó đại diện lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học… khiến nhiều người lo ngại về hiệu quả đạt được của công tác tư vấn tâm lý học đường au khi được triển