Thứ sáu,19/07/2024
Chào mừng Quý vị và các bạn đến trang web trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn ---//---//--- Chúc Quý vị và các bạn một ngày vui vẻ!

Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong trường học

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem:94

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học tại Công văn số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017;

Kịp thời miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.

Công văn yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng thời, thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành./.

2017-11-27T06:26:13+00:00